Company Name:

Jan-Pol Incoming Tour Operator

Telephone:

+48124214206

Tour City:

Krakow

31-525, Misiolka 8 Krakow, Poland

Company Description:

JAN-POL Incoming Tour Operator is one of the fastest growing companies in Krakow. It was established in 1990 in Krakow in order to act as an incoming tour operator, DMC and hotel management company for two of Krakow?s hotels, the 3 star PTTK Wyspianski Hotel*** and the 4 star Amadeus Hotel****. Since then JAN-POL has been successfully operating in the tourist market supplying a wide range of services to our foreign and Polish partners and guests. Amongst other things we organise holiday stays and cultural trips, and arrange accommodation, transportation and entertainment. JAN POL is a member of national tourism organisations including the Polish Chamber of Tourism and Krakow Chamber of Tourism and has also joined the RDA, USTOA, NTA and ETOA international tourism organisations.

Company Name:

Wygoda Travel Group

Telephone:

+48124303048

Tour City:

Krakow

31-044, 60 Grodzka Street Krakow, Poland

Company Description:

NA

Company Name:

CB International Poland

Telephone:

+48228279494

Tour City:

Warszawa

00-071, Krakowskie Przedmiescie 13 Warszawa, Poland

Company Description:

CB International specialises in service of tourists coming to Poland and Central Europe: We organize: - Group tourism in Poland and Central Europe - Individual and business stays all over Poland - Congresses and Incentives We provide - Accommodation in the best hotels at preferential rates - Transfers and transport services by private cars, coaches, special trains, private flights, - Meals at the best restaurants - Professional guide assistance in any language you request - Entrance tickets to all places of tourist interest in Poland - Tickets for special events

Company Name:

Intercrac

Telephone:

48124219858

Tour City:

Krakow

Krupnicza 3 31-123 Krakow, Poland

Company Description:

Having been in the market since 1989, Intercrac has certainly become the leader in organising holidays and tours to Poland for regular and specialist groups, individual tourists and businesspeople. Our long experience places us at the top of the list of Polish operators offering professional, complex and friendly services.

Company Name:

Point Travel DMC Krakow Tours

Telephone:

48124218433

Tour City:

NA

Plac Szczepanski 7 31-011 Krak?w, ma?opolskie, Poland

Company Description:

DMC POINT TRAVEL provides comprehensive services for groups and individual tourists in Poland. We have experience in organization of congresses and conventions. Since 1990 we are independent operator of Regular KRAKOW TOURS. We have been working with travel agencies all around the world on a permanent contractual basis.

Company Name:

Wonderlands

Telephone:

(48-32)2517364,2530531

Tour City:

Katowice

Pl. Wolnosci 840-078 KatowicePoland Katowice, Poland

Company Description:

NA

Company Name:

Almatur Lublin

Telephone:

(48-81)5335455

Tour City:

Lublin

ul. Langiewicza 1020-034 LublinPoland Lublin, Poland

Company Description:

NA

Company Name:

Alfa Star Tour Operator

Telephone:

(48-48)3622844

Tour City:

Radom

ul. Moniuszki 2326-600 RadomPoland Radom, Poland

Company Description:

NA

Company Name:

Akadem Sp

Telephone:

(48-22)8254152

Tour City:

Warsaw

ul. Wita Stwosza 44/3700-629 WarsawPoland Warsaw, Poland

Company Description:

NA

Company Name:

Furnel Travel International

Telephone:

+48222449900

Tour City:

Warsaw

00-367, Warsaw, Kopernika 3 Warsaw, Poland

Company Description:

NA

Company Name:

TRIP Travel Agency

Telephone:

(48-22)8271256,8263082

Tour City:

Warsaw

ul. Wislana 800-317 WarsawPoland Warsaw, Poland

Company Description:

NA

Company Name:

Ustronianka

Telephone:

(48-33)8543288

Tour City:

Ustron

ul. A. Broda 1943-450 UstronPoland Ustron, Poland

Company Description:

Instytut Zdrowia Ustronianki jest r?wnie? miejscem spotka? ekspert?w z zakresu dietetyki i medycyny. To w?a?nie tutaj mo?esz podzieli? si? i zainspirowa? innych swoj? wiedz? na interesuj?cy prozdrowotny temat.

Company Name:

Weco Travel

Telephone:

(48-22)6581759,6581760

Tour City:

Warsaw

Aktyn Business Centreul. Chmielna 132/13400805 WarsawPoland Warsaw, Poland

Company Description:

NA

Company Name:

Wedrowiec Travel Agency

Telephone:

(48-12)2927275

Tour City:

Warsaw

ul. Powisle Parking31-101 WarsawPoland Warsaw, Poland

Company Description:

Biuro Us?ug Przewodnickich ?W?drowiec? dzia?a na rynku turystycznym od 1993 roku. Prowadzone jest przez do?wiadczonych pracownik?w i specjalist?w do spraw turystyki. Jeste?my wpisani do Rejestru Organizator?w Turystyki Wojewody Ma?opolskiego Nr D/82/99/177/2004, posiadamy gwarancj? ubezpieczeniow? turystyczn? AXA Towarzystwo Ubezpiecze? i Reasekuracji S.A. Nale?ymy do Krakowskiej Izby Turystyki (KIT) oraz jeste?my cz?onkiem ? za?o?ycielem Polskiej Izby Turystyki M?odzie?owej (PITM). Nasze wieloletnie do?wiadczenie w organizacji imprez turystycznych, wykwalifikowana kadra oraz sprawdzeni partnerzy i kontrahenci s? gwarancj? wysokiej jako?ci oferowanych przez nas us?u

Company Name:

Select Poland

Telephone:

+48228628755

Tour City:

Warszawa

37/7 Tyszkiewicza Street 01 - 172 Warszawa, Poland

Company Description:

NA

Company Name:

Aina Travel

Telephone:

48228281304

Tour City:

Warszawa

ul. View 5/7/9, Warszawa Warszawa, Poland

Company Description:

NA

Company Name:

Adventure Krzysztof Bialek

Telephone:

48817473930

Tour City:

Lublin

Ul. Lubartowska 74, Lublin Lublin, Poland

Company Description:

"Adventure Krzysztof Bia?ek? jest agencj? turystyczn? z ugruntowan? pozycj? na rynku. Wychodz?c na przeciw oczekiwaniom klienta gwarantujemy Pa?stwu pe?en profesjonalizm, mi?? obs?ug? oraz indywidualne podej?cie do ka?dego problemu. Oferujemy: # Obozy i kolonie dla dzieci i m?odzie?y # Wczasy dla doros?ych # Wycieczki grupowe # Wycieczki dla zak?ad?w pracy # Wycieczki szkolne # Pielgrzymki # Konferencje i imprezy integracyjne # Bilety lotnicze # Ubezpieczenia turystyczne - T.U. Allianz Polska S.A. # Oferty last minute. Biuro podr??y Adventure Krzysztof Bia?ek prowadzi sprzeda? agencyjn? imprez najbardziej znanych i cenionych touroperator?w na polskim rynku. W naszej ofercie znajd? co? dla siebie zar?wno osoby zainteresowane ofert? katalogow? polecan? dla Klient?w planuj?cych urlop z wyprzedzeniem, jak i Ci, kt?rzy korzystaj? z ofert typu last minute tj. wyjazd?w w ostatniej chwili. Nasi pracownicy s? do Pa?stwa dyspozycji i s?u?? swoj? wiedz? w zakresie doboru najodpowiedniejszej formy wypoczynku . Urlop z biurem "Adventure" to pe?na satysfakcja a tak?e oszcz?dno?? czasu i pieni?dzy. Oferujemy Pa?stwu szeroki wachlarz ofert najbardziej znanych biur podr??y zebrany w jednym miejscu. Najwa?niejsz? dla nas rekomendacj? jest satysfakcja i zadowolenie naszych Klient?w. Dlatego te? g??wnym celem firmy jest ci?g?e polepszanie standardu obs?ugi oraz poszerzanie oferty biura. Cel ten realizujemy poprzez odpowiedni dob?r i nieustanne poszukiwanie nowych partner?w. Ponadto dzi?ki mo?liwo?ci rezerwacji on-line umo?liwiamy Pa?stwu wyb?r oferty bez wychodzenia z domu. Wprzypadku dokonania rezerwacji przez internet nasi konsultanci skontaktuj? si? z Pa?stwem w celu za?atwienia wszelkich formalno?ci zwi?zanych z wyjazdem.

Company Name:

Adrialin GmbH

Telephone:

4.88E+11

Tour City:

Gaggenau

Klehestr. 3-5, Gaggenau Gaggenau, Poland

Company Description:

NA

Company Name:

Adria Databank

Telephone:

48222195293

Tour City:

Brno

Panska 2, Brno Brno , Poland

Company Description:

NA

Company Name:

Exciting Poland

Telephone:

48774232848

Tour City:

NA

Poland, 45-058 Opole, ul. Ozimska 26/2 Opole, Poland

Company Description:

Excitingpoland is the registered trade mark, which belongs to Almatur ? Opole Company. It is our multilingual website to promote incoming travel to Poland! If you are looking for personally guided tour in and around our beautiful cities, extended tours of Poland and excellent tour guides, you have come to the right place.

Company Name:

Amico Tour

Telephone:

48618266431

Tour City:

Poznan

ul. Wilczak 12 G, 61-623 Poznan Poznan, Poland

Company Description:

NA

Company Name:

Amadeus Poland

Telephone:

48225394200

Tour City:

Warsaw

Trinity Park III, Domaniewska 49 Street, 02-672 Warsaw Warsaw, Poland

Company Description:

Amadeus provides the technology that keeps the travel sector moving - from initial search to making a booking, from pricing to ticketing, from managing reservations to managing check-in and departure processes. Our ambition is to facilitate the entire travel journey from door to door, whilst improving the travel experience for hundreds of millions of people every year. We do this by connecting key players in the travel industry: travel agencies, corporations, airlines, airports, hotels, railways and more. We provide these companies with the tools to serve travellers better and to manage their own business more effectively.

Company Name:

Alpe Tour Poland

Telephone:

48914842000

Tour City:

NA

ul. Wolves of the Sea 9, 71-063 Szczecin Szczecin, Poland

Company Description:

Jeste?my cz??ci? mi?dzynarodowej grupy alpetour - prowadz?cej dzia?alno?? na europejskim rynku turystycznym od ponad pi??dziesi?ciu lat. Doskona?e oferty wyjazd?w grupowych i indywidualnych, solidno?? oraz zesp?? do?wiadczonych specjalist?w - to g??wne filary jej dzia?alno?ci, umo?liwiaj?ce nieustanny wzrost i umacnianie pozycji rynkowej.

Company Name:

Alco Tours KafarSki

Telephone:

48627367570

Tour City:

Wielkopolski

ul. Sukiennicza 3, 63-400 Ostrow, Wielkopolski Wielkopolski, Poland

Company Description:

NA

Company Name:

Easy Travel

Telephone:

48224998080

Tour City:

Warsaw

Christopher Opalinski 12, 01-645 Warsaw Warsaw, Poland

Company Description:

NA

Company Name:

Onyx Tour

Telephone:

48327281035

Tour City:

Zabrze

ul.3 On May 36 (corner of Sienkiewicz), 41-800 Zabrze Zabrze, Poland

Company Description:

NA

Company Name:

Radtur Come On - Head Office

Telephone:

48134320600

Tour City:

Krosno

Street. Oil 19, 38-400 Krosno Krosno, Poland

Company Description:

? Do?wiadczenie od 1991 roku, ? Ponad 145 tysi?cy zadowolonych Klient?w ! ? Oferty >80 organizator?w w jednym miejscu - wszystkie z Gwarancj? Najni?szej Ceny w Polsce! ComeOn.pl - "Lepsza Strona Wypoczynku"?

Company Name:

Bravo Tours

Telephone:

48327718912

Tour City:

Chorzow

ul. Freedom 32/1a, 41-500 Chorzow Chorzow, Poland

Company Description:

Company Name:

Bis-Pol Group

Telephone:

48134482331

Tour City:

Jaslo

Street. Kosciuszki 31, 38-200 Jaslo Jaslo, Poland

Company Description:

Company Name:

Bioton Tour

Telephone:

48226223973

Tour City:

Warsaw

ul. Poznanska 11, 00-680 Warsaw Warsaw, Poland

Company Description: